Triplu R

TRIPLU R
Reciclarea hârtiei joacă un rol important în protejarea mediului înconjurător și reducerea impactului asupra defrișărilor și a poluării aerului și apei. În acest articol, scoatem în evidență faptul că reciclarea hârtiei contribuie la conservarea resurselor naturale și la reducerea emisiilor de gaze cu efect cu seră.
Anul acesta am organizat cea de a VII-a ediție a campaniei Triplu R a Școlii Gimnaziale “Nicolae Iorga” din Baia Mare. Aceasta și-a propus reciclarea a peste 2000 de kilograme de hârtie și carton și salvarea a peste 100 de copaci.
Ca în fiecare an, ne-am îndeplinit cu succes obiectivul. Deși ținta a fost ambițioasă, prin implicarea elevilor și a părinților am reușit să o depășim, colectând peste 6600 de kilograme de maculatură.
În fiecare an, elevii claselor a VIII-a s-au adunat într-un număr cât mai mare pentru a organiza acest proiect. Anul acesta, echipa a fost formată din 34 de elevi, coordonați de doamna profesoară Lőrincz Loredana.
Mulțumim tuturor cadrelor didactice care ne-au susținut, tuturor elevilor care au înțeles cât de important este să avem grijă de resursele Terrei și tuturor părinților care ne-au fost alături!
FELICITĂRI TUTUROR!
Cu stimă,
Echipa Triplu R