Olimpiada națională interdisciplinară „ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI”

Olimpiada națională interdisciplinară „ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI”

 Etapa judeţeană, 24 martie 2024

  1. Informații utile pentru elevi :
  • accesul elevilor în săli  este permis în intervalul orar 09:00 – 09:30;
  • este permis accesul în școală doar elevilor, nu și însoțitorilor;
  • elevii vor avea obligatoriu asupra lor carnetul de elev cu poză, vizat pe anul școlar în curs sau cartea de identitate;
  • elevii nu vor avea asupra lor (în timpul desfășurării probei) telefonul mobil sau alte dispozitive electronice, acestea vor fi lăsate într-un spațiu special stabilit (sala pentru bagaje);
  • este interzis accesul elevilor,  în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete etc.
  • elevii pot avea asupra lor instrumente de scris și calculatoare neprogramabile;
  • proba de concurs începe la ora 10:00 și se desfășoară pe durata a 3 ore.