Admiterea în clasa a IX-a

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, PROFESIONAL ȘI DUAL
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

Legislație:

 • OME nr. 6154/2023, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025 vizualizare
 • OME nr. 6152/2023, pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la OMECTS nr. 5219/2010: vizualizare

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, PROFESIONAL ȘI DUAL
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Legislație:

 • OME nr. 5243/31.08.2022, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024: vizualizare
 • OME nr. 5734/29.09.2022, pentru aprobarea Metodologiei de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 5, conform Cadrului naţional al calificărilor: vizualizare

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI  PROFESIONAL
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Legislație:

 • ORDIN M.E nr. 5142/30.08.2021, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2022-2023  vizualizare

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI  PROFESIONAL
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

*** Rezultatele repartizării  în învățământul liceal de stat *** vizualizare

Legislație:

 • OME nr. 3721/23.04.2021, pentru modificarea și completarea OMEC nr. 5457/2020, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 vizualizare
 • ORDIN M.E.C nr. 5457/31.08.2020, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 (actualizat) vizualizare
 • BROȘURA cuprinzând informații privind ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT, PROFESIONAL DE STAT ȘI DUAL din județul Maramureș vizualizare

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat

Repartizarea computerizată

1.Prima etapă de repartizare computerizată

 • 16 – 22 iulie 2021 – Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a
 • 16 – 22 iulie 2021Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere
 • 16 – 22 iulie 2021 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli in baza de date computerizată şi listarea fiselor corectate din calculator
 • 24 iulie 2021 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului scolar 2021-2022
 • 24 iulie 2021 Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi şi afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal
 • 25– 28 iulie 2021 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

2.A doua etapă de repartizare computerizată

 • 29  iulie 2021 –  Afişarea situaţiei locurilor ramăse libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă
 • 29 iulie 2021 – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 • 30 iulie 2021 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de limbă modernă sau maternă
 • 2 august 2021 Afişarea rezultatelor de la probele de aptitudini sau de limbă modernă sau maternă
 • 29 iulie – 5 august 2021 –  Completarea opţiunilor în fişele de inscriere de către candidaţii care nu au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi de către candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat.
 • 29 iulie – 5 august 2021Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere
 • 29 iulie – 5 august 2021Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli in baza de date computerizată şi listarea fiselor corectate din calculator
 • 6 august 2021 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
 • 6 august 2021 Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi şi afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal
 • 6 – 7  august 2021 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat

1.Etapa I
 • 5 – 14 iulie completarea fișelor și înscrierea candidaților în învățământul profesional și dual de stat

2.Etapa a II-a

 • 30 iulie – 3 august, Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL  ȘI  PROFESIONAL
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Noutăți:

*** Rezultatele repartizării  în învățământul liceal de stat *** vizualizare

Atenție!!! Datele din broșură s-au modificat

 1. Ordine MEC și anexe calendar admitere profesional și dual vizualizare vizualizare vizualizare vizualizare
 2. Procedura MEC-DGIP, DSEMC nr. 31276/24.06.2020, de admitere a candidatilor pe locurile distinct alocate in invatamantul liceal, profesional si dual de stat din unitatile de invatamant de masa, pentru integrarea individuala a elevilor cu cerinte educationale speciale (CES) proveniti din invatamantul de masa si din invatamantul special vizualizare
 3. Procedura MEC-DGIP, DSEMC nr. 31275/24.06.2020, privind modalitatea de inscriere a candidatilor care doresc sa participe la admiterea computerizata in alt judet, in cadrul procesului de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021 vizualizare
 4. Procedură MEC completare și transmitere fișe de înscriere ale candidaților pentru admitere vizualizare

Legislație:

 1. Calendarul complet al admiterii în învățământul liceal de stat vizualizare
 2. ORDIN M.E.C nr. 4.317/21.05.2020 si Anexele 1- 6 privind modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale, interimar, nr. 4948/2019, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 vizualizare
 3. ORDIN M.E.C nr. 4.325/2020 privind modificarea și completarea ordinului MEN nr. 5087 din 30 august 2019, privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021 vizualizare
 4. Probele de aptitudini vizualizare
 5. Metodologia completă, pentru fiecare probă în parte, pentru admiterea în liceele vocaționale vizualizare

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020.

BROȘURA DE ADMITERE ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL vizualizare

IERARHIA LA NIVELUL JUDEȚULUI MARAMUREȘ vizualizare 

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL  ȘI  PROFESIONAL
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

 1. BROȘURA DE ADMITERE ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL vizualizare
 2. IERARHIA LA NIVELUL JUDEȚULUI MARAMUREȘ vizualizare 
 3. ORDIN M.E.C nr. 4829 / 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 vizualizare
 4. Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat vizualizare

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL  ȘI  PROFESIONAL
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

 1. ORDIN M.E.C nr. 4794 / 2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2018 vizualizare
 2. Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat vizualizare

*** Rezultatele repartizării  în învățământul liceal de stat *** vizualizare

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL  ȘI  PROFESIONAL
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

 1. ORDIN nr. 5077 /  31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 vizualizare
 2. BROȘURA DE ADMITERE ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL vizualizare
 3. Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat vizualizare

 

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL  ȘI  PROFESIONAL
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017

 1. ORDIN nr. 5082 /  31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017 vizualizare
 2. BROȘURA DE ADMITERE ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL vizualizare
 3. Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat vizualizare
 4. Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat vizualizare
 5. Calculul mediei de admitere vizualizare