Viziune / Misiune

Viziunea școlii

„Şcoala care trebuie să te înveţe să fii propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru”

Misiunea școlii

         Misiunea școlii este asigurarea de şanse egale de afirmare tuturor elevilor, precum şi implicarea ei activă în viaţa comunităţii căreia îi aparţine, prin introducerea dimensiunii europene, prin promovarea valorilor şi îmbunătăţirea continuă a calităţii actului instructiv-educativ şi prin realizarea unui parteneriat activ şcoală – elevi- părinţi- comunitate locală, raportându-se permanent la standardele şi practicile din Uniunea Europeană.

Direcțiile de acțiune ale ofertei noastre educaționale:

 • Promovarea principiilor învătământului diferentiat, în funcţie de posibilităţile individuale ale elevului;
 • Eradicarea abandonului şcolar;
 • Introducerea necesităţii schimbării, în plan pragmatic, prin abordarea unui învăţământ modern bazat pe folosirea de către cadrele didactice a unor metode de predare moderne centrate pe elev;
 • Introducerea, în cadrul orelor de consiliere, a temelor de educaţie multiculturală;
 • Promovarea şi susţinerea învăţământului în limbile minorităţii maghiare, a alternativei educaţionale Step by Step.

Valorile promovate de întregul colectiv educațional:

 • Calitate şi profesionalism
 • Incluziune şi integrare
 • Toleranţă
 • Unitate în diversitate
 • Comunicare
 • Spirit de echipă
 • Creativitate şi realism
 • Integritate
 • Responsabilitate
 • Implicare
 • Spirit civic