Burse

AN ȘCOLAR 2023-2024

***NOUTĂȚI***

 1. Lista beneficiarilor de burse de merit în anul școlar 2023-2024 vizualizare

 2. Lista beneficiarilor de burse sociale în anul școlar 2023-2024 vizualizare

 3. Completare la lista beneficiarilor de burse sociale începând cu luna noiembrie vizualizare

           – bursele sociale sunt afișate cu coduri, conform metodologiei în vigoare. Acestea vor fi comunicate de învățători / diriginți elevilor.

LEGISLAȚIE:

 • ORDIN privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor vizualizare

ANUNȚURI:

 • Procedură operațională burse, an școlar 2023-2024 vizualizare

 

***BURSĂ DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ***

 • Conform articolului 6 din OM 6238 / septembrie 2023
 • Cerere bursă excelență 1 vizualizare
 • Calendarul olimpiadelor şi concursurilor şcolare internaţionale desfășurate în România și în străinătate la care participă elevi români – 2023 vizualizare
 • Cerere bursă excelență 2 vizualizare
 • Calendarul olimpiadelor naționale şcolare  2023 vizualizare
 • Calendar ONSS 2023 vizualizare

 

***BURSĂ DE MERIT***

 • Conform articolelor 7  și 8 din OM 6238 / septembrie 2023
 • Cerere bursă de merit vizualizare
 • Calendarul olimpiadelor naționale şcolare  2023 vizualizare
 • Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către M.E. 2023 vizualizare
 • Calendarul concursurilor naționale școlare 2023 – fără finanțare  M.E. vizualizare
 • Calendarul activităților educative naționale și internaționale cofinanțate de Ministerul Educației 2023 vizualizare
 • Calendarul activităților educative naționale și internaționale fără finanțare din partea Ministerului Educației 2023 vizualizare
 • Calendar ONSS 2023 vizualizare

 

***BURSĂ SOCIALĂ***

 • Conform articolelor 10,11  și 12 din OM 6238 / septembrie 2023

 1. BURSĂ SOCIALĂ – VENIT MIC

2. BURSĂ SOCIALĂ – ORFAN

3. BURSĂ SOCIALĂ – ELEVI PROVENIȚI DIN FAMILII MONOPARENTALE

4. BURSĂ SOCIALĂ – BOALĂ

5. BURSĂ SOCIALĂ – ELEVI PROVENIȚI DIN FAMILII CARE BENEFICIAZĂ DE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE

 

AN ȘCOLAR 2022-2023

În urma analizei documentelor depuse, s-au stabilit dosarele eligibile pentru primirea diferitelor categorii de burse și s-au solicitat fonduri pentru achitarea acestora.

Comisia de burse

 

ANUNȚURI:

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR PENTRU BURSĂ ESTE 28.09.2022

 • ANUNȚvizualizare
 • CRITERII specifice aprobate de Consiliul de Administrație din data de 14.09.2022 –vizualizare
 •  Cereri pentru acordarea burselor –vizualizare
 • Liste centralizatoare învățători și diriginți vizualizare
 • Calendar_competitii_internationale_2021_2022 vizualizare
 • ORDIN nr. 5.379  / 07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat vizualizare
 • ADRESĂ M.E. nr 31991 / 12.09.2022 privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat vizualizare
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevilor din învăţământul preuniversitar vizualizare

***BURSĂ DE PERFORMANȚĂ***

 • ADRESĂ M.E. nr 31991 / 12.09.2022 privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat vizualizare
 • Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare la care participă elevi români, în anul școlar 2021-2022, punctul A, aprobat cu nr. 25810/21.02.2022 vizualizare
 • Lista activităților de pregătire și selecționare a loturilor naționale pentru participarea la competițiile internaționale, în anul școlar 2021-2022, anexa 3 la OME nr 5992/29.12.2021, cu modificările ulterioare vizualizare OME nr. 5992 / 29.12.2021vizualizare ANEXA 3  
 • Calendarul activităților educative naționale 2022, punctele A și B, aprobat cu nr. 25811 / 21.02.2022  vizualizare
 • Olimpiada națională a sportului școlar în anul școlar 2021-2022, aprobată cu nr. 25814/21.02.2022 vizualizare
 • „Campionatele naționale școlare” 2022 – Calendarul competițiilor sportive organizate pentru elevii – sportivi legitimați la unitățile de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar – etapele naționale, aprobat cu nr. 25813/21.02.2022 vizualizare

***BURSĂ DE MERIT***

 • ADRESĂ M.E. nr 31991 / 12.09.2022 privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat vizualizare
 • Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare la care participă elevi români, în anul școlar 2021-2022, punctul A, aprobat cu nr. 25810/21.02.2022 vizualizare
 • Calendarul activităților educative naționale 2022, punctele A și B, aprobat cu nr. 25811 / 21.02.2022  vizualizare
 • Olimpiada națională a sportului școlar în anul școlar 2021-2022, aprobată cu nr. 25814/21.02.2022 vizualizare
 • „Campionatele naționale școlare” 2022 – Calendarul competițiilor sportive organizate pentru elevii – sportivi legitimați la unitățile de învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar – etapele naționale, aprobat cu nr. 25813/21.02.2022 vizualizare

 

AN ȘCOLAR 2021-2022

*** Noutăți ***

 • ORDIN nr. 5870 din 22.12.2021  privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat și HG privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acrodă în anul școlar 2021-2022  vizualizare
 • Listele cu bursele pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 – vizualizare
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • Comunicat de presă   – extindere calendar depunere dosare burse – vizualizare
 • Listele cu bursele pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022 – vizualizare

ANUNȚURI:

 • ANUNȚvizualizare
 • CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR–vizualizare
 • ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*) privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat vizualizare
 • Ordinul nr. 5085/2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat vizualizare
 • Ordinul nr. 5924 din 3 noiembrie 2020 privind amânarea olimpiadelor și concursurilor școlare –vizualizare 
 • Hotărârea CONSILIULUI LOCAL  privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Baia Mare pentru anul scolar 2021-2022 vizualizare
 • Anexa 3a – Cerere bursa de merit –vizualizare
 • Anexa 3b – Cerere bursa de studiu- vizualizare
 • Anexa 3c1 – Cerere bursa sociala (venituri mici)-vizualizare
 • Anexa 3c2 – Cerere bursa sociala (orfani)-vizualizare
 • Anexa 3c3 – Cerere bursa sociala (medicala)- vizualizare

AN ȘCOLAR 2020-2021

 • ANUNȚ– vizualizare
 • CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR– vizualizare
 • Ordinul nr. 5085/2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat  vizualizare
 • Ordinul nr. 5576/11.10.2011 vizualizare
 • Anexa 1_Calendar_ Olimpiade și concursuri internationale_2020 – vizualizare
 • Anexa 2_Calendar_ Olimpiade nationale_2020 – vizualizare
 • Anexa 3_Calendarul activitati pregatire loturi_2020– vizualizare
 • Calendar_Concursuri finanțate de M.E.C.  – vizualizare
 • Calendar_ONSS-prevederi metodologice  – vizualizare
 • Calendar_Competițional-2019-2020  – vizualizare
 • Anexa 3a-Cerere bursa de performanță- vizualizare
 • Anexa 3b1 – Cerere bursa de merit (pentru media 10)- vizualizare
 • Anexa 3b2 – Cerere bursa de merit (pe baza criteriilor specifice)-vizualizare
 • Anexa 3c – Cerere bursa de studiu- vizualizare
 • Anexa 3d1 – Cerere bursa venituri mici- vizualizare
 • Anexa 3d2 – Cerere bursa sociala (orfani)- vizualizare
 • Anexa 3d3 – Cerere bursa medicala- vizualizare

*** Noutăți ***

 • Hotărârea CONSILIUL LOCAL  / Listele cu bursele aprobate vizualizare

 

AN ȘCOLAR 2019-2020

 • ANUNȚ– vizualizare
 • Calendarul activităților educative finanțate de M.E.N.  – vizualizare
 • Adresa ISMB Nr.21866 – vizualizare
 • Anexa 02_Calendar_ Olimpiade nationale_2019 – vizualizare
 • Anexa 03_Calendarul activitati pregatire loturi_2019– vizualizare
 • Anexa 3a-Cerere bursa de performanță- vizualizare
 • Anexa 3b1 – Cerere bursa de merit (pentru media 10)- vizualizare
 • Anexa 3b2 – Cerere bursa de merit (pe baza criteriilor specifice)-vizualizare
 • Anexa 3c – Cerere bursa de studiu- vizualizare
 • Anexa 3d1 – Cerere bursa venituri mici- vizualizare
 • Anexa 3d2 – Cerere bursa sociala (orfani)- vizualizare
 • Anexa 3d3 – Cerere bursa medicala- vizualizare
 • Anexa 04_Calendar_Concursuri finantate MEN_2019- vizualizare
 • Anexa 07_CAEN finantate MEN_2019- vizualizare
 • ORDIN-5576-07-10-2011- vizualizare

*** Noutăți ***

 • ANUNȚ- vizualizare
 • ORDIN privind aprobarea Calendarului competițiilor sportive școlare în anul școlar 2018-2019 – vizualizare
 • ORDIN privind aprobarea Calendarului competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale în 2019 – vizualizare
 • ANEXA 1 – CALENDARUL COMPETIŢIILOR SPORTIVE ŞCOLARE NAȚIONALE – vizualizare
 • ANEXA 2 – CALENDARUL COMPETIŢIILOR ŞCOLARE NAȚIONALE – vizualizare

 

AN ȘCOLAR 2018-2019

 • CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR– vizualizare
 • Calendarul activităților educative finanțate de M.E.N.  – vizualizare
 • Calendarul activităților educative fără finanțare M.E.N.  – vizualizare
 • Calendarul concursurilor naționale fără finanțare M.E.N. – vizualizare
 • Calendarul concursurilor regionale și interjudețene fără finanțare M.E.N. – vizualizare

 

AN ȘCOLAR 2017-2018

 • Calendarul Olimpiadelor Naționale Școlare  – vizualizare
 • Calendarul Olimpiadelor și Concursurilor Școlare Internaționale  – vizualizare
 • Calendarul Competițiilor Sportive Naționale  – vizualizare
 • Calendarul activităților educative  – vizualizare

 

AN ȘCOLAR 2016-2017

 • Calendarul Olimpiadelor Naționale Școlare  – vizualizare
 • Calendarul Competițiilor Sportive Naționale  – vizualizare
 • Calendarul Concursurilor Naționale Școlare finanțate de MECS – vizualizare
 • Calendarul Concursurilor Naționale Școlare fără finanțare MECS  – vizualizare
 • Calendarul concursurilor Interjudețene Școlare fără finanțare MECS  – vizualizare

 

AN ȘCOLAR 2015-2016

 • ORDIN privind aprobarea Criteriilor de acordare a burselorvizualizare
 • Hotărârea Consiliului Local privind cuantumului burselor pentru elevii din instituțiile de învățământ preuniversitar din Municipiul Baia Mare vizualizare
 • CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016vizualizare
 • Calendarul Olimpiadelor Naționale Școlare  – vizualizare
 • Calendarul Concursurilor Naționale Școlare finanțate de MECS – vizualizare
 • Calendarul activităților de pregătire și selecționare a loturilor naționale  – vizualizare
 • Calendarul Activităților Educative Naționale – vizualizare